Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Om utanriksministeren kan avklare om Utanriksdepartementet ikkje ynskjer at det blir lyst ut middel for nye langsiktige avtalar basert på informasjonsstønaden

Datert: 29.04.2014
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 07.05.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Informasjonsstønaden som går til frivillige organisasjonars opplysingsarbeid om globale utviklingsspørsmål er viktig for å sikre ein brei og kritisk debatt om utviklingspolitikk i Noreg. No har Utanriksdepartementet signalisert til Norad at dei ikkje ynskjer at det blir lyst ut middel for nye langsiktige avtalar basert på infostønaden. RORG-samarbeidet har sendt eit brev til utanriksministeren og spurt om dette er fordi regjeringa planlegg å kutte denne stønaden.

Kan utanriksministeren avklare det?


Les hele debatten