Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden vil ta initiativ til innføring av regionale verneombud i transportsektoren samt medansvar for transportkjøper

Datert: 08.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Å svikte i innsatsen for å bekjempe dårlige arbeidsforhold i transportsektoren er en trussel både for trafikksikkerheten og for de seriøse bedriftene i bransjen. Skal en stoppe sosial dumping i transportsektoren må det avdekkes hvilke bedrifter som utnytter sine ansatte, og de som kjøper tjenester av de useriøse aktørene må få et juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar.

Vil statsråden ta initiativ til innføring av regionale verneombud i transportsektoren samt medansvar for transportkjøper?


Les hele debatten