Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om hvordan regjeringen ser på endringene i Medie-Norge, og om det vil kunne bety noe for regjeringens vurdering av hvilken merverdiavgift man legger på mediene

Datert: 04.06.2014
Besvart: 04.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Den 4. juni er en meget spesiell dag, særlig hvis man går 25 år tilbake, med dramatiske begivenheter både i Kina og i Polen. Felles for de to begivenhetene er at ytringsfrihet sto som en kjerneverdi som folk sto opp for.

Så kan vel noen spørre, hva i all verden har det med finansministeren å gjøre? Men det går en tråd til ytringsfriheten fra noe som finansministeren steller med, nemlig merverdiavgift. Vi vet at vi har en dramatisk endring innenfor Medie-Norge. Opplagstallet raser for papiravisene. Med det raser også annonseinntektene. Vi får mange lesere som går over på nett, men som ikke genererer tilsvarende inntekter, og en fri presse er en grunnstein i et demokrati.

Jeg tror det er mange partier her i salen som har hatt og har litt ulike meninger om hvilken moms man skal legge på både aviser og andre plattformer, nemlig de digitale. Men felles for oss er kanskje at utviklingen nå går så raskt at vi har behov for å revurdere om det terrenget vi beveger oss i, er noenlunde likt med det vi så for oss for bare kort tid tilbake. Så mitt spørsmål er, helt åpent: Hvordan ser regjeringen på dette, og vil det kunne bety noe for regjeringens vurdering av hvilken merverdiavgift man legger på mediene?


Les hele debatten