Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Om det er fleire av dei genmodifiserte plantene som ligg til handsaming i Miljødirektoratet som i praksis har vært godkjende for omsetning av regjeringa

Datert: 06.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): På nettsidene til Klima- og miljødepartementet står det at dei genmodifiserte maistypane T25 og NK603 har 'i praksis vært godkjent for omsetning i Norge i flere år', fordi dei er godkjende i EU.
Er det fleire av dei genmodifiserte plantene som ligg til handsaming i Miljødirektoratet, regjeringa vurderer som 'i praksis godkjende', og kva GMO-ar gjeld dette?


Les hele debatten