Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kjenner til årsakene bak den dramatiske økninga av mennesker som utsettes for maktbruk, med henvisning til bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning

Datert: 28.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse- og omsorgstjenesteloven åpner for bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Bestemmelsen kom inn i lovverket i 1999 og hadde bl.a. som siktemål å unngå bruk av tvang og makt. Ifølge tall fra Helsetilsynet var det 178 personer som hadde vedtak om bruk av tvang og makt i 2000. I tilsynsmeldinga for 2014 rapporteres det om 1 289 personer som har vedtak om bruk av tvang og makt.

Kjenner statsråden til årsakene bak denne dramatiske økninga av mennesker som utsettes for maktbruk?


Les hele debatten