Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til kulturministeren

Om regjeringens endrede planer for Norsk helsearkiv som var foreslått lagt til Tynset, og hvorvidt statsråden er trygg på at sikkerheten for pasientopplysninger er god nok i regjeringens foreslåtte modell

Datert: 11.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Tidligere riksarkivar Ivar Fonnes uttrykker til avisa Arbeidets Rett 10. november bekymring for regjeringens endrede planer for Norsk helsearkiv som var foreslått lagt til Tynset. Det betviles at modellen blir billigere, og den tidligere riksarkivaren støtter også de bekymringer som er gjort gjeldende hva angår sikkerheten for pasientopplysninger ved den foreslåtte modell.

Er statsråden trygg på at sikkerheten er god nok i regjeringens foreslåtte modell, og at dette blir en billigere løsning?


Les hele debatten