Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at det er greit at kommuner innfører skuddpremie på gaupe i Norge

Datert: 04.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av kultur- og likestillingsminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Lyngen kommune har innført skuddpremie på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art på norsk rødliste. I 1845 vedtok Stortinget å utrydde gaupe, ulv, bjørn og jerv, og innførte derfor skuddpremie på rovdyrene. Først i 1980 ble skuddpremien avviklet, da var bestanden på randen av utryddelse. Skuddpremie burde være et forhistorisk virkemiddel som ikke har noen plass i moderne miljøforvaltning.

Mener statsråden det er greit at kommuner innfører skuddpremie på gaupe i Norge?


Les hele debatten