Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å redusere rovdyrtrykket i Meråker, og om det kan være aktuelt å kjøpe ut den beiteretten som brukerne har kjøpt

Datert: 12.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I Meråker mistet man i fjor sommer nesten 500 sau til rovdyr. Kommunen er en svært aktiv landbrukskommune med mange beitebrukere. Beiteretten i Meråker er spesiell i den forstand at hver gård har kjøpt og betalt sin beiterett fra bl.a. Meråker Brug. Dermed er beiteretten prissatt.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere rovdyrtrykket i Meråker, og kan det eventuelt være aktuelt å kjøpe ut den beiteretten som brukerne har kjøpt?


Les hele debatten