Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor ikke statsråden vil åpne for å tillate eggdonasjon, og slik sørge for at kvinner og menn har like rettigheter

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Regjeringspartiet Høyre lytter hverken til eget kvinneforum, folket eller Bioteknologirådet i saken om å tillate eggdonasjon. Som så ofte før bremser Høyre for likestilling og for teknologiutviklingen. Redusert pappaperm, reservasjonsrett og nå eggdonasjon. Rekken av saker som begrenser kvinners rettigheter og privatiserer spørsmålet om likestilling begynner å bli lang.

Hvorfor vil ikke statsråden åpne for å tillate eggdonasjon, og slik sørge for at kvinner og menn har like rettigheter?


Les hele debatten