Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er riktig at kvinner i helse- og sosialsektoren også skal få kutt i sykelønnen, med henvisning til at de har omlag 70 pst. høyere risiko for et høyt sykefraværsnivå pga. vold og trusler om vold på jobb sammenliknet med dem som ikke utsettes for dette

Datert: 16.02.2017
Fremsatt av: Ferhat Güven (A)
Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 22.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Undersøkelser fra STAMI viser at den mest betydningsfulle risikofaktoren for et høyt legemeldt sykefraværnivå blant kvinner i helse- og sosialsektoren, var vold og trusler om vold på jobb. De har om lag 70 pst. høyere risiko for et høyt sykefraværnivå sammenliknet med dem som ikke utsettes for dette. Mange på høyresiden vil ha karensdager og kutt i sykelønnen.

Mener statsråden det er riktig at disse kvinnene også skal få kutt i lønna, og hvis ikke, hva kan gjøres for å forhindre det dersom kuttene innføres?


Les hele debatten