Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Om at Oslo tingrett etter søksmål fra WWF stopper all jakt i en midlertidig forføyning også utenfor ulvesonen, og hva statsråden mener om denne type politiske omkamper i rettsvesenet, og om han vil legge til rette for at vi unngår det i framtiden

Datert: 22.11.2017
Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Mitt spørsmål går til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Rett før julen ringte inn i fjor, stoppet klima- og miljøminister Vidar Helgesen lisensfellingen på ulv innenfor ulvesonen. Dette møtte sterk motstand, ja nærmest et opprør både i de berørte distrikt og ikke minst her i Stortinget og i statsrådens eget parti. Vi husker alle Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou og flere lokale Høyre-ordføreres sterke reaksjoner nettopp fordi det ble oppfattet som et brudd på rovdyrforliket i Stortinget.

Stortinget måtte klargjøre så sent som for et halvt år siden ulveforvaltningen i relasjon til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Her ble det gjort det nødvendige vedtak om uttak av et visst antall ulv for å begrense skade. I lys av det har de regionale rovviltnemndene gjort vedtak om felling. Lisensjakten utenfor ulvesonen har pågått siden 1. oktober og til nå er det felt fem ulver.

Stor var overraskelsen i går da Oslo tingrett etter søksmål fra WWF nå stopper all jakt i en midlertidig forføyning også utenfor ulvesonen. Stortingets intensjon i rovdyrforliket var klar før behandlingen for om lag et halvt år siden. Den ble ytterligere klar etter ny behandling. Tingrettens kjennelse kom altså etter et søksmål fra WWF, en av de tydeligste aktørene på den ene siden i debatten om ulv og rovdyr i Norge. Dette kan ikke ses på som noe annet enn et forsøk på å trenere lovlig fattede demokratiske vedtak som man tilfeldigvis er uenig i.

Hva mener statsråden om denne type politiske omkamper i rettsvesenet, og hvordan vil statsråden legge til rette for at vi unngår det i framtiden?


Les hele debatten