Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

Om statsråden vil vurdere lovendringer, slik at barneloven og barnevernsloven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge

Datert: 30.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Når norske myndigheter skal hjelpe barn som er etterlatte i familiens opprinnelsesland, vil det ofte være viktig å arbeide via foreldre og annen familie som fortsatt bor i Norge. Men da barneloven og barnevernloven ble endret i 2016 for å ivareta barn i utlandet, ble dette knyttet til Haag-konvensjonen av 1996, slik at den ikke har betydning i forhold til land som ikke har underskrevet den, som for eksempel Somalia.

Vil statsråden vurdere lovendringer, slik at loven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge?


Les hele debatten