Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

Om hvordan statsråden følger opp Skjeie-utvalget, som ble nedsatt fordi seksuell trakassering handler om skjeve maktforhold i samfunnet til fordel for menn og på bekostning av kvinner, og at vi må ta politiske virkemidler i bruk for å rette opp i skjevheten generelt, og bekjempe seksuell trakassering spesielt

Datert: 29.11.2017
Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Flere har vært inne på det allerede: Vi har fått en ubehagelig påminning om at seksuell trakassering er et omfattende samfunnsproblem gjennom #metoo-kampanjen. To av tre kvinner blir nå utsatt for seksuell trakassering. Men ingen ting av det vi nå ser, burde overraske oss. #metoo bekrefter det som tidligere er avdekket gjennom forskning og statistikk, og som er grundig redegjort for av bl.a. Skjeie-utvalget, som den rød-grønne regjeringen satte ned.

Utvalget ble nedsatt fordi seksuell trakassering handler om skjeve maktforhold i samfunnet til fordel for menn og på bekostning av kvinner, og at vi derfor må ta politiske virkemidler i bruk for å rette opp i den maktskjevheten generelt, men også bekjempe seksuell trakassering spesielt.

Oppfølgingen av denne rapporten har likestillingsminister Horne et særskilt ansvar for. Derfor spør jeg nå konkret: Har statsråden fulgt opp, og eventuelt hvordan følger statsråden opp Skjeie-utvalgets følgende viktige anbefalinger:

-å gi håndhevingsmyndighet i saker om seksuell trakassering til det som nå er blitt diskrimineringsnemnda utover utredningen som foregår

- at seksuell trakassering skal inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven

- at en nasjonal omfangsundersøkelse, som kartlegger seksuell trakassering utenfor arbeidslivets rammer, også skal omfatte skoleelever


Les hele debatten