Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hva som er statsrådens plan for å få rovdyrene ut av rødlisten, med bakgrunn i at statsråden selv har et autentisk engasjement for natur og dyr, mens det er mer usikkert om regjeringen er oppriktig interessert i å ta trygt vare på dyrene som hører hjemme i norsk natur

Datert: 04.04.2018
Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Mahatma Gandhi sa det slik: En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.

I Norge har vi i dag en praksis der vi holder de fire store rovdyrene våre på randen av utryddelse. Ulv regnes som kritisk truet i Norge, bjørn regnes som sterkt truet, gaupe regnes som sterkt truet, og jerv regnes som sterkt truet. Regjeringens respons på denne situasjonen har de siste fire–fem årene vært å gjennomføre den største ulvejakten siden 1919, redusere bestanden av gaupe til godt under bestandsmålet og sende ut høringsforslag om å utvide fellingsperioden for ulv inn i ynglefredingstiden – for å nevne noe.

Jeg oppfatter at statsråd Elvestuen selv har et autentisk engasjement for natur og dyr, men jeg er mer usikker på om regjeringen er oppriktig interessert i å ta trygt vare på dyrene som hører hjemme i norsk natur, ut fra handlingene som gjøres og beslutningene som fattes.

Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Hva er statsrådens plan, nå som han har blitt varm i trøya, for å få rovdyrene ut av rødlisten?


Les hele debatten