Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor regjeringen velger å unnta Hobølreviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger, med bakgrunn i at det ikke vil være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til

Datert: 03.01.2019
Besvart: 09.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til, vil det ikke være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det.

Hvorfor velger regjeringen å unnta Hobølreviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger?


Les hele debatten