Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor statsråden undergraver Stortingets vedtatte bestandsmål ved å nekte jakt i Mangen- og Hobølreviret

Datert: 03.01.2019
Besvart: 09.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Stortinget har fastsatt et bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger årlig, og rovviltnemndene har foreslått å ta ut tre ulverevir i ulvesonen for å komme ned på bestandsmålet.

Hvorfor undergraver statsråden Stortingets vedtatte bestandsmål ved å nekte jakt i Mangen- og Hobølreviret?


Les hele debatten