Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Om statsråden vil vurdere å la pensjonsfondet følge Storebrands eksempel, som i sin investeringspraksis har planlagt gradvis å redusere kullkriteriet til 5 pst. i 2026

Datert: 29.01.2019
Besvart: 06.02.2019 av finansminister Siv Jensen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Storebrand har i sin investeringspraksis planlagt gradvis å redusere kullkriteriet til 5 pst. i 2026. Under behandlingen av stortingsmeldingen om pensjonsfondet ba Stortinget regjeringen vurdere om kriteriene for uttrekk av kullselskaper fra SPUs investeringsportefølje på 30 pst. er tilstrekkelig for å ekskludere selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet.

Vil statsråden vurdere å la pensjonsfondet følge Storebrands eksempel?


Les hele debatten