Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til olje- og energiministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 05.02.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): Statkraft Engineering, et datterselskap av Statkraft SF, har kjøpt 51 % av aksjene i Grøner Holding, et av de største ingeniørselskapene her i landet, med 400 ansatte og 275 mill. kroner i omsetning.

Er det slike oppkjøp olje- og energiministeren generelt har i tankene for Statkraft SF etter høstens vedtak om å konvertere 3 milliarder kroner fra ansvarlig lån til egenkapital, og er dette etter statsrådens vurdering å betrakte som en statlig kraftprodusents kjerneoppgave?


Les hele debatten