Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor høyreregjeringen vurderer å bygge ned Veterinærinstituttets viktige arbeid rundt om i landet vårt

Datert: 20.02.2019
Besvart: 20.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Trygg mat og friske dyr er avgjørende også for helsen til folk. Verdien av dette er stor, og andre land ville gitt mye for å kunne få den, men det er en verdi som er skapt over lengre tid, med hardt arbeid, langsiktige, kloke politiske valg og folk i fagmiljøer som er i kontakt med dyrene og fisken og i kontakt med virkeligheten der verdiskapingen faktisk skjer.

I Danmark ser vi derimot hva som skjer når liberalistisk skrivebordsteori trumfer biologisk og praktisk kunnskap om dyrehelse, folkehelse og sykdomsforebygging – antibiotikaresistens og dødelige sykdommer, også for folk. Det kan bli resultatet når land mister kontrollen med smitte og mister kontakten med det som er utgangspunktet, nemlig en produksjon som er i takt med naturgrunnlaget.

Hvorfor vurderer høyreregjeringen å bygge ned Veterinærinstituttets viktige arbeid rundt om i landet vårt?


Les hele debatten