Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

Om hva som gjør at det er et så stort sprik mellom det statsråden erfarer og det de som jobber i tjenesten erfarer om hvordan bemanningssituasjonen i barnevernet er

Datert: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Statsråden mener barnevernet er styrket på bemanningssiden, mens blant annet Barneombudet, Fellesorganisasjonen og oppropet #heierna er tydelige på at det er underbemanning. Statsråden peker på kompetanseheving som tiltak, og videre kommunenes ansvar, der regjeringen skal legge til rette for at kommunene kan forvalte sitt ansvar på en god måte.
Hva gjør at det er et så stort sprik mellom det statsråden erfarer og det de som jobber i tjenesten erfarer i hvordan bemanningssituasjonen er?


Les hele debatten