Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Om det er i Norges interesser å tvinge en atomubåtkrig inn i Norskehavet, hvordan regjeringa mener at amerikanske militærbaser på norsk jord ikke er i strid med basepolitikken, og hvorvidt denne nye strategien er del av noen av de pågående forhandlingene mellom Norge og USA

Datert: 12.11.2020
Besvart: 18.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): ​US Marines nye overordnede strategi inkluderer ifølge mediene et nettverk av mobile amerikanske baser på norsk jord. Disse skal brukes til å "stenge russiske ubåter inne i Norskehavet".
Er det i Norges interesser å tvinge en atomubåtkrig inn i Norskehavet, hvordan mener regjeringa at amerikanske militærbaser på norsk jord ikke er i strid med basepolitikken, er EDI-lokasjonene som omtales i LTP tenkt som en del av denne nye strategien, og er denne nye strategien del av noen av de pågående forhandlingene mellom Norge og USA?


Les hele debatten