Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om statsråden kan svare på om hun ser noen fordeler, både for bedriftene og for arbeidsledige jobbsøkere, med en generell adgang til midlertidige ansettelser

Datert: 21.10.2021
Besvart: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Anna Molberg (H)

Spørsmål

Anna Molberg (H): Hurdalserklæringen stadfester at adgangen til generelle midlertidige ansettelser som forrige regjering innførte, skal fjernes. Mange i næringslivet og enkeltpersoner som har fått foten innenfor arbeidslivet har til nå satt pris på denne fleksibiliteten.

Kan statsråden svare på om hun ser noen fordeler, både for bedriftene og for arbeidsledige jobbsøkere, med en slik generell adgang til midlertidige ansettelser?


Les hele debatten