Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt kostnadsutredningen om utvidet kapasitet i legeutdanningen i Norge er ferdig, og om når statsråden vil legge den frem for Stortinget

Datert: 30.11.2021
Besvart: 08.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I Aftenbladet 6. november kunne vi lese at det i løpet av november skal komme en kostnadsutredning om utvidet kapasitet i legeutdanningen i Norge. Ved behandlingen av styringsmeldingen våren 2021 foreslo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følgende: "Stortinget ber regjeringen legge frem den interdepartementale utredningen om medisinutdanning for Stortinget."
Er utredningen nå ferdig, og når vil statsråden legge den frem for Stortinget?


Les hele debatten