Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til næringsministeren

Datert: 02.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Som lekk i etableringa av den indre marknaden, vil EF legge til grunn at ved alle offentlege anlegg over eit visst nivå, skal anbud frå firma i andre medlemsland vurderast på lik line med anbud frå innanlandske firma.

Kva er Regjeringa si haldning til dette spørsmålet i forhandlingane mellom EF og EFTA?"


Les hele debatten