Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Datert: 30.11.2023
Besvart: 06.12.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Stavanger Aftenblad og Adresseavisen har skrevet om utfordringene som henholdsvis Universitet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet opplever som følge av studieavgiften på tredjelandsstudenter. Dekan Øystein Lund Bø ved UiS anslår en halvering av masterstudentene i ingeniørfag og resultatet kan bli at flere av ingeniørprogrammene må kuttes eller sammenslås.
Er statsråden tilfreds med konsekvensene av den nye studieavgiften, gitt dette bakteppet, og mener statsråden at det er i tråd med det fremtidige kompetansebehovet at ingeniørprogrammene kan måtte kuttes på UiS?


Les hele debatten