Søknad fra tegner ved Norges Statsbaner, Lars Vasli om å bli innordnet i lønnsregulativet,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Søknad fra tegner ved Norges Statsbaner, Lars Vasli om å bli innordnet i lønnsregulativet,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: