Løyv. til kyrkjor og prestegardar: For terminen 1945—46,

Tema: Kirker og geistlighet. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Løyv. til kyrkjor og prestegardar: For terminen 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 213,   bsj.innst. S. nr. 17,   S.tid. 670— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 213,   bsj.innst. S. nr. 315,   S.tid. 1632—36.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: