Løyv. til folkeskolestellet for 1945—46,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Løyv. til folkeskolestellet for 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 241, 246—49,   bsj.innst. S. nr. 29 a,   S.tid. 676. [Løyv. til skuledirektørene, Granhaug off. skule for born og ungdom med talelyte, gymnastik-, skulekjøkken- og handarbeidsopplæringa.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: