Om regulering av lønningene til Regjeringens og Høyesteretts medlemmer og til Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulering av lønningene til Regjeringens og Høyesteretts medlemmer og til Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: