1. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover. – Endringer i folketrygdens pensjonssystem. (Finansiering og avgrensing. Inntektsprøving av forsørgertillegg og alderspensjon mellom 67 og 70 år, endringer i folketrygdens tilleggspensjon.) (Vedlegg: Tabellvedlegg.)

Tema: FOLKETRYGD (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover. – Endringer i folketrygdens pensjonssystem. (Finansiering og avgrensing. Inntektsprøving av forsørgertillegg og alderspensjon mellom 67 og 70 år, endringer i folketrygdens tilleggspensjon.) (Vedlegg: Tabellvedlegg.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: