3. Endringer i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover. (Omorganisering av den statlige helseforvaltning. Opprettelse av Statens Helsetilsyn.) (Vedlegg: Gjennomgang av den statlige helseforvaltning med forslag til organisasjonsmessige endringer.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1991/1992)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Endringer i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover. (Omorganisering av den statlige helseforvaltning. Opprettelse av Statens Helsetilsyn.) (Vedlegg: Gjennomgang av den statlige helseforvaltning med forslag til organisasjonsmessige endringer.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: