2. Tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov. (Opphevelse av særlovsbestemmelser om bestemte folkevalgte organer og administrative stillinger, om delegasjon av kommunal og fylkeskommunal myndighet, statlige tilsyns- og kontrollregler.) (Vedlegg: 1. Oversikt over klageordningene vedr. kommunale og fylkeskommunale vedtak. 2. Oversikt over høringsinstansene. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 25.5. og 25.5.93 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet til kommunal- og miljøvernkomiteen om oppsigelses-/avskjedsvedtak i skolen og klageinstans.)

Tema: KOMMUNER (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov. (Opphevelse av særlovsbestemmelser om bestemte folkevalgte organer og administrative stillinger, om delegasjon av kommunal og fylkeskommunal myndighet, statlige tilsyns- og kontrollregler.) (Vedlegg: 1. Oversikt over klageordningene vedr. kommunale og fylkeskommunale vedtak. 2. Oversikt over høringsinstansene. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 25.5. og 25.5.93 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet til kommunal- og miljøvernkomiteen om oppsigelses-/avskjedsvedtak i skolen og klageinstans.)