1. A. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 1995 om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1996, B. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 1995 om fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1996, C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5501), D. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1997.

Tema: PERSONBESKATNING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

  •   (Vedlegg til St.prp. 1  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. A. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 1995 om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1996, B. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 1995 om fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1996, C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5501), D. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1997.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: