– Næringskomiteen: «Det henstilles til Regjeringen å drøfte behovet for endring i forskriftene for garantilottordningen for fiskere med Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– Næringskomiteen: «Det henstilles til Regjeringen å drøfte behovet for endring i forskriftene for garantilottordningen for fiskere med Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: