– Forslag fra Sigurd Manneråk, Jon Lilletun og Lars Sponheim om å oppnevne et utvalg med mandat til å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhengighet.

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

– Forslag fra Sigurd Manneråk, Jon Lilletun og Lars Sponheim om å oppnevne et utvalg med mandat til å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhengighet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: