3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre barn mot overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshemmede,

Tema: BARNEVERN (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre barn mot overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshemmede,