19. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via UNICEF. (Vedlegg: Norsk bistand via UNICEF. Del av fellesnordisk undersøkelse.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

19. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via UNICEF. (Vedlegg: Norsk bistand via UNICEF. Del av fellesnordisk undersøkelse.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: