2. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap.

Tema: STATSBEDRIFTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: