21. Forslag fra Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Erna Solberg om at Stortinget ber Regjeringen opprette en støtteordning for små og mellomstore bedrifters prosesskostnader ved søksmål i forbindelse med brudd på EØS-avtalen. Ansvar for ordningen legges under Nærings- og handelsdepartementet, og Regjeringen kommer tilbake med forslag til bevilgning og retningslinjer for bruk av støttemidler.

Tema: EFTA/EU (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

21. Forslag fra Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Erna Solberg om at Stortinget ber Regjeringen opprette en støtteordning for små og mellomstore bedrifters prosesskostnader ved søksmål i forbindelse med brudd på EØS-avtalen. Ansvar for ordningen legges under Nærings- og handelsdepartementet, og Regjeringen kommer tilbake med forslag til bevilgning og retningslinjer for bruk av støttemidler.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: