6. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, ulykker og innen spesielle virksomheter. (Vedlegg: 1. Spørsmål av 5.11.96 til kommunalministeren til skriftlig besvarelse fra Oscar D. Hillgaar. 2. Svar av 11.11.96 på skriftlig spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om overtid, fra statsråd Kjell Opseth.)

Tema: ARBEIDSMILJØ (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, ulykker og innen spesielle virksomheter. (Vedlegg: 1. Spørsmål av 5.11.96 til kommunalministeren til skriftlig besvarelse fra Oscar D. Hillgaar. 2. Svar av 11.11.96 på skriftlig spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om overtid, fra statsråd Kjell Opseth.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: