1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet.

Tema: HAVBRUK (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: