Meld fra om feil på siden

Siden du ønsker å sende inn feil på er: Benådning av forbrytere, jf. Grl. § 20 første ledd

 

Merk: Skjemaet genererer en e-post som går til nettvakten i kommunikasjonsavdelingen. Opplysningene du sender inn håndteres i henhold til Stortingets personvernerklæring.