Meld fra om feil på siden

Siden du ønsker å sende inn feil på er: 3. Forslag fra mindretall