Meld fra om feil på siden

Siden du ønsker å sende inn feil på er: 6. Prinsipper for kriminalisering - hvilke handlinger bør forbys og belegges med straff?

 

Merk: Skjemaet genererer en e-post som går til nettvakten i kommunikasjonsavdelingen. Opplysningene du sender inn håndteres i henhold til Stortingets personvernerklæring.