Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Nye publikasjonsbetegnelser

Lovbehandlingen ble endret 1. oktober 2009. Vi fikk nye betegnelser for Stortingets og regjeringens publikasjoner fra samme dag. Her finner du en samlet oversikt over gamle og nye betegnelser.

I hovedsak vil gammel betegnelse erstattes av en ny betegnelse, men en endring fra tidligere er at proposisjoner og representantforslag kan inneholde både forslag til lovvedtak og stortingsvedtak. Komiteene vil avgi to innstillinger i slike saker, en som omhandler lovvedtakene og en som omhandler stortingsvedtakene. Et unntak er at innstillinger kan inneholde forslag til lovvedtak og forslag til anmodninger til regjeringen.

Sesjoner betegnes som tidligere med årstallet da sesjonen starter, og årstallet da sesjonen avsluttes, for eksempel (2009–2010). I oversikten nedenfor vises dette som «(sesjon)». Publikasjonens nummer vises i oversikten som «X».

Regjeringens publikasjoner

Gammel betegnelse Ny betegnelse Nærmere forklaring

Stortingsproposisjon

St.prp. nr. X (sesjon)

Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak)
Prop. X S (sesjon)
Proposisjoner fra regjeringen som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak). *

Odelstingsproposisjon

Ot.prp. nr. X (sesjon)

Proposisjon til Stortinget (lovvedtak)

Prop. X L (sesjon)

Proposisjoner fra regjeringen som inneholder forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak). *
(Finnes ikke i dag)

Proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. X LS (sesjon)

Proposisjoner fra regjeringen som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak), alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak). *

Stortingsmelding

St.meld. nr. X (sesjon)

Melding til Stortinget

Meld. St. X (sesjon)

Melding til Stortinget er en rapport fra regjeringen om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk. Meldinger brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak. **

Odelstingsmelding

Ot.meld nr X (sesjon)

Melding til Stortinget

Meld. St. X (sesjon)

Melding til Stortinget benyttes også når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag. **

* Alle proposisjoner (både stortingsvedtak og lovvedtak) skal inngå i den samme nummerserien.

** Alle meldinger til Stortinget skal inngå i den samme nummerserien.

Stortingets publikasjoner

Gammel betegnelse Ny betegnelse Nærmere forklaring

Representantforslag

Representantforslag nr. X (sesjon)

Representantforslag

Representantforslag X S (sesjon)

Representantenes egne forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak). *

Representantforslag

Representantlovforslag nr. X (sesjon)

Representantforslag

Representantforslag X L (sesjon)

Representantenes egne forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak). *
(Finnes ikke i dag)

Representantforslag

Representantforslag X L S (sesjon)

Representantenes egne forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak), alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak). *

Innstilling til Stortinget

Innst. S. nr. X (sesjon)

Innstilling til Stortinget

Innst. X S (sesjon)

Komiteens innstillinger om alminnelige saker og budsjettsaker. Innstillingene om budsjettvedtakene i den ordinære budsjettbehandlingen om høsten skal fortsatt ha fast nummer. Romertallene utgår. **

Budsjettinnstilling til Stortinget

Budsjett-innst. S. nr. X (sesjon)

Innstilling til Stortinget

Innst. X S (sesjon)

Komiteens innstillinger om alminnelige saker og budsjettsaker. Innstillingene om budsjettvedtakene i den ordinære budsjettbehandlingen om høsten skal fortsatt ha fast nummer. Romertallene utgår. **
Innstilling til Odelstinget
Innst. O. nr. X (sesjon)

Innstilling til Stortinget (lovvedtak)

Innst. X L (sesjon)

Komiteenes innstillinger om lovvedtak. **

Beslutning Odelstinget

Besl. O. nr. X (sesjon)

Lovvedtak

Lovvedtak X (sesjon)

Lovvedtak etter første gangs behandling av lovsaken i Stortinget.

Beslutning Lagtinget

Besl. L. nr. X (sesjon)

Lovanmerkning

Lovanmerkning X (sesjon)

Stortingets eventuelle anmerkning ved andre gangs behandling av lovsaken i Stortinget. ***

Innberetning til Stortinget

S. nr. X (sesjon)

Innberetning til Stortinget

Innberetning X (sesjon)

Innberetninger fra valgkomiteen mv. Har tidligere vært en del av den vanlige nummerserien for stortingsinnstillinger, skal etter endringen ha egen nummerserie.

Dokument

Dokument nr. X (sesjon)

Dokument

Dokument X (sesjon)

Dokumentserien er en samling av publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget.  Den omfatter rapporter fra Stortingets kontrollorganer, representantforslag, skriftlige spørsmål, årsmeldinger fra Stortingets internasjonale delegasjoner og rapporter fra granskningskommisjoner. 

* Representantforslagene (både stortingsvedtak og lovvedtak) skal inngå i den samme nummerserien. Representantforslagene utgis som en del av dokument-serien (Dokument nr. 8).

** Alle innstillingene skal inngå i den samme nummerserien.

*** Ved eventuell tredje gangs lovbehandling fremkommer vedtaket av referat fra møtet.

Sist oppdatert: 14.04.2010 16:33
: