Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

Dokument 8:157 S (2018-2019), Innst. 413 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2019 Innst. 413 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og et representantforslag fra Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet. Stortinget vedtok å be regjeringen iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2019