Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 15 av 15)

Håheim, Stine Renate (15)

 • Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)

  Prop. 118 L (2016-2017), Innst. 423 L (2016-2017), Lovvedtak 116 (2016-2017)

  Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 12.06.2017

  Lovsak | Lov
 • Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

  Prop. 134 L (2015-2016), Innst. 32 L (2016-2017), Lovvedtak 5 (2016-2017)

  Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 15.11.2016

  Lovsak | Lov
 • Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

  Prop. 131 L (2014-2015), Innst. 359 L (2014-2015), Lovvedtak 109 (2014-2015)

  Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 12.06.2015

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole

  Dokument 8:55 S (2012-2013), Innst. 320 S (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 14.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen

  Dokument 8:89 S (2012-2013), Innst. 321 S (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 14.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen

  Meld. St. 20 (2012-2013), Innst. 432 S (2012-2013)

  På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 14.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et verdiløft i skolen

  Dokument 8:90 S (2012-2013), Innst. 322 S (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad og Øyvind Håbrekke om et verdiløft i skolen

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 14.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen

  Dokument 8:118 S (2011-2012), Innst. 40 S (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug, Øyvind Korsberg, Tord Lien og Bente Thorsen om mer fysisk aktivitet i grunnskolen

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 20.11.2012

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende)

  Dokument 8:143 L (2010-2011), Innst. 56 L (2011-2012)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Åse Michaelsen, Anders Anundsen og Morten Ørsal Johansen om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende)

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 01.12.2011

  Lovsak | Første behandling
 • Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

  Prop. 105 L (2010-2011), Innst. 385 L (2010-2011), Lovvedtak 58 (2010-2011)

  Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 07.06.2011

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring

  Dokument 8:111 S (2010-2011), Innst. 326 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Trine Skei Grande, Anders B. Werp og Kjell Ingolf Ropstad om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 26.05.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i vegtrafikkloven om kjøring i ruspåvirket tilstand

  Prop. 9 L (2010-2011), Innst. 105 L (2010-2011), Lovvedtak 26 (2010-2011)

  Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 06.12.2010

  Lovsak | Lov
 • Endringer i straffeprosessloven mv.

  Prop. 141 L (2009-2010), Innst. 57 L (2010-2011), Lovvedtak 3 (2010-2011)

  Endringer i straffeprosessloven mv.

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 16.11.2010

  Lovsak | Lov
 • Endringer i domstolloven

  Prop. 116 L (2009-2010), Innst. 312 L (2009-2010), Lovvedtak 63 (2009-2010)

  Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 08.06.2010

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier

  Dokument 8:57 S (2009-2010), Innst. 217 S (2009-2010)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elizabeth Skogrand, Arve Kambe og Svein Harberg om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier

  Saksordførar: Håheim, Stine Renate
  Behandla: 29.04.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak