Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 37)

Langeland, Hallgeir H. (37)

 • Verksemda til NSB AS

  Meld. St. 31 (2012-2013), Innst. 433 S (2012-2013)

  Verksemda til NSB AS

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 18.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (instruks-delen)

  Prop. 159 L (2012-2013), Innst. 472 S (2012-2013)

  Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 17.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen)

  Prop. 159 L (2012-2013), Innst. 471 L (2012-2013), Lovvedtak 123 (2012-2013)

  Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 17.06.2013

  Lovsak | Lov
 • Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)

  Prop. 126 L (2012-2013), Innst. 350 L (2012-2013), Lovvedtak 111 (2012-2013)

  Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 13.06.2013

  Lovsak | Lov
 • Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

  Dokument 4 (2012-2013), Innst. 287 S (2012-2013)

  Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 06.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

  Dokument 8:135 L (2012-2013), Innst. 378 L (2012-2013), Lovvedtak 85 (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 06.06.2013

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen

  Dokument 8:122 S (2012-2013), Innst. 379 S (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 06.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist)

  Dokument 8:123 L (2012-2013), Innst. 377 L (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist)

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 06.06.2013

  Lovsak | Første behandling
 • Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen

  Dokument 4 (2011-2012), Innst. 332 S (2011-2012)

  Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 14.06.2012

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland

  Prop. 28 S (2011-2012), Innst. 117 S (2011-2012)

  Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 16.12.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister

  Dokument 8:145 S (2010-2011), Innst. 410 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy og Line Henriette Hjemdal om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 14.06.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

  Dokument 4 (2010-2011), Innst. 391 S (2010-2011)

  Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 07.06.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier

  Dokument 8:178 S (2009-2010), Innst. 110 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Jan Tore Sanner, Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou og Bjørn Lødemel om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 08.12.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

  Dokument 4 (2009-2010), Innst. 264 S (2009-2010)

  Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 02.06.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg

  Dokument nr. 12:6 (2007-2008), Innst. 253 S (2009-2010)

  Grunnlovsforslag fra Heikki Holmås, Åsa Elvik, Inga Marte Thorkildsen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg)

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 27.05.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Virksomheten til NSB AS

  St.meld. nr. 21 (2008-2009), Innst. S. nr. 255 (2008-2009)

  Virksomheten til NSB AS

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 02.06.2009

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Nord-Jærenpakka - fullføring

  St.prp. nr. 58 (2008-2009), Innst. S. nr. 230 (2008-2009)

  Nord-Jærenpakka - fullføring

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 26.05.2009

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet for 2008 mv.

  St.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. S. nr. 92 (2008-2009)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 11.12.2008

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • T-forbindelsen i Rogaland

  St.prp. nr. 70 (2007-2008), Innst. S. nr. 15 (2008-2009)

  Utbygging og finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 04.11.2008

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Omorganisering av etaten Jernbaneverket

  Dokument nr. 8:27 (2007-2008), Innst. S. nr. 136 (2007-2008)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud og Arne Sortevik om omorganisering av etaten Jernbaneverket til statlig selskap for å sikre forutsigbar og langsiktig finansiering til nødvendig opprusting og utbygging av eksisterende jernbanenett i Norge

  Saksordførar: Langeland, Hallgeir H.
  Behandla: 04.03.2008

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak