Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 5 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.12.2014 Innst. 5 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2014

   Behandla i Stortinget: 15.12.2014