Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Møre og Romsdal (1 - 9 av 9)

 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden mener det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader etter Fylkesmannens sedimentanalyser av verftene, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt omfattande kuttforslag som går ut over pasienttilbodet, og om statsråden meiner at dette er måten å drive sjukehuspolitikk på, å kutte i drifta på sjukehusa og lempe kostnadene over på kommunane
 • Spørjetimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor statsråden har latt sjansen til å redusere utslippene fra transportsektoren på en effektiv og målrettet måte gå fra seg, med henvisning til at flere års arbeid med å få på plass et CO¨2-fond for næringstransport har strandet
 • Spørjetimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvilke andre klimatiltak statsråden ser på som mer effektive enn karbonfangst og -lagring
 • Spørjetimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Svart på: 06.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når statsråden vil gjøre alvor av tidligere utsagn og nåværende ansvar og avgjøre hvor det nye deponiet for farlig avfall skal være
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Svart på: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke konkrete tiltak helseministeren gjør for å hindre at Norge betaler overpris for legemidler, og for å sikre tilgangen på legemidler, og hvorvidt han vil ta initiativ til å på ny opprette et statlig legemiddeldepot
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Svart på: 06.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvorvidt det er greit at staten vil pålegge kommunene å betale store summer for å modernisere det statlig eide nødnettutstyret, selv om 110-sentralene advarer om at dette kan gå på bekostning av brannberedskapen lokalt
 • Munnleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke virkemidler statsråden anser som de viktigste for å nå de målene Stortinget har satt, om at landbrukspolitikken skal legge til rette for et aktivt landbruk over hele landet og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet